Altes Capacitats - Avaluació, Diagnòstic i Intervenció

avaluació, diagnòstic i intervenció en altes capacitats a Barcelona

Avaluació, Diagnòstic i Intervenció en les Altes Capacitats a Barcelona

Al Centre GRAT, la nostra psicóloga experta en aprenentatge està especialitzada en altes capacitats.
 
Com es realitza la intervenció en altes capacitats? 
 
Un cop realitzada l'avaluació i elaborat el diagnòstic, la intervenció té com a objectiu l'adaptació del nen en l'àmbit acadèmic, social i aconseguir benestar emocional
Aquests objectius s'aconsegueixein mitjançant el treball amb el nen, els pares i l'escola.
 
T'exliquem tot el que necessites saber sobre aquest servei en una visita informativa gratuïta.

Sol·licita una visita informativa gratuïta

 
 

Per si vols saber més sobre les altes capacitats:

Dins del concepte d’altes capacitats s’inclouen les diferents categories:

Superdotació:

En línies generals, ja que cada nen amb altes capacitats pot tenir unes característiques diferents, podem afirmar que un nen superdotat és un nen amb la capacitat de poder destacar en qualsevol àrea del coneixement i amb una facilitat per poder relacionar els conceptes d’aquestes entre sí, arribant així a un major nivell de profunditat. Les característiques principals són l’alt nivell de creativitat (per a poder solucionar qualsevol conflicte, realitzar treball, relacionar conceptes, etc.), compromís en la tasca i una aptitud intel•lectual general per sobre de la mitjana. Tot i això no podem esperar que el seu rendiment escolar sigui molt elevat ja que generalment se sent desmotivat per les tasques de l’escola. 

Característiques: 

Desmotivació en l’aprenentatge

Hipersensibilitat emocional

Bona memòria i elevada capacitat d’enginy i imaginació

Un sentit ètic i moral elevat

Curiositat i impulsivitat

Alt sentit de la justícia

Un elevat grau de perfeccionisme

Pensaments ràpids i creatius

Autopercepció de ser diferents

Talents:

Hi ha els talents simples, que es caracteritzen per destacar exclusivament en una àrea del coneixement (talent matemàtic, lògic, verbal, artístic, etc.) i els talents complexos, que es caracteritzen per la combinació de diversos talents simples (talent acadèmic)

Precocitat:

Present un ritme de desenvolupament més ràpid, té habilitats i desenvolupa aptituds abans del que és esperat, però un cop acabada la maduració dels seus recursos comencen a equiparar-se en tots els aspectes a la resta de companys del seu grup d’edat.

 

Avaluació, Diagnòstic i Intervenció en Altes Capacitats a Barcelona