Logopèdia - Logopeda Barcelona

Logopeda a Barcelona

Al Centre GRAT de Barcelona, el nostre servei de logopèdia atén a nens, adolescents i adults

 

Què tracta la logopèdia? Què fa el logopeda?

El logopeda dóna resposta a totes aquelles necessitats referents a la comunicació i la deglució. Dins la comunicació hi ha tres aspectes: el llenguatge, la parla i la veu. En qualsevol moment de la nostra vida podem patir una afectació en algun d’aquests o en tots. En aquest cas, el logopeda s’encarrega d'avaluar, diagnosticar, pronosticar i tractar la patologia, tenint sempre en compte la persona com una globalitat. A baix podeu veure les dificultats o patologies que tracta la logopèdia.

Tractament de logopèdia a Barcelona

El tractament de logopèdia segueix els següents passos:

 • Primera sessió: per determinar quin és el tractament més adequat, el logopeda avalua el cas i valora les possibles causes de les dificultats. Generalment, l'avaluació es realitza en una sola sessió i té una durada d'entre 45 i 60 minuts. 
 • Diagnòstic: un cop realitzat el diagnòstic, s’informa a la família i/o al propi pacient i es defineixen les línies del tractament. Per tal de dur-ho a terme, sovint cal implicar altres professionals com ara mestres, psicòlegs, otorinolaringòlegs, ortodontistes, entre d’altres. En el cas dels infants i adolescents també és d’importància la col·laboració de la família en el tractament.
 • Següents sessions: un cop valorat cada cas en particular, la logopeda farà una proposta de tractament. 

 

Dificultats o patologies que tracta la logopeda del Centre GRAT

Al nostre centre de Barcelona, la logopeda tracta les següents patologies:

Retard del llenguatge

Solen diagnosticar- se a l'etapa infantil ja que el rendiment acadèmic és baix o bé disminueix.

Trastorn Específic de Llenguatge (TEL)

Solen diagnosticar- se a l'etapa infantil ja que el rendiment acadèmic és baix o bé disminueix.

Dificultats en la parla
 • Retard de parla (etapa infantil)
 • Dislàlia
 • Disglòssia
 • Disfèmia
 • Deglució atípica. 
Patologia vocal d'origen orgànic
 • Nòduls
 • Pòlips
 • Rehabilitació prèvia i posterior a intervencions quirúrgiques de laringe.

Produeixen disfonia i d'altres alteracions en el to, timbre i intensitat de la veu.

Patologia vocal d'origen funcional
 • Mal ús o abús de la veu

Sovint s'acaben convertint en patologies orgàniques, el més comú són els nòduls. També produeixen disfonies i d'altres alteracions acústiques de la veu.

Trastorns d’origen neurològic
 • Disàrtria
 • Disfàgia
 • Afàsia
 • Alèxia
 • Alteracions de la veu causades per alguna patologia neurològica 
Teràpia Miofuncional
 • Dificultats articulatòries de la parla (infants, adolescents i adults)
 • Deglució atípica
 • Respiració oral