Psiquiatria

Al Centre GRAT el servei de psiquiatria està adreçat a nens, adolescents i adults

 

Tractaments psiquiàtrics

Els tractaments psiquiàtrics acostumen a dividir-se en dos tipus: 

  • biològics: actuen a nivell bioquímic al cervell del pacient com és el cas dels medicaments
  • psicoterapèutics

 

Quan és necessari el tractament psiquiàtric?

A l'hora de decidir si és necessari introduir un tractament o no, s'han de tenir en compte molts factors i s'ha de valorar cada cas de forma individual (antecedents personals i familiars, intensitat de la simptomatologia, etc.). És important també descartar altres patologies orgàniques que podrien causar simptomatologia psiquiàtrica, per això s'ha de tenir en consideració la realització de proves complementàries. A més, cal dir que la psicofarmacologia no és substitutiva d'un procés psicoterapèutic sinó que aquesta ha de ser complementària i entesa como una forma d'ajuda més per l'alleugeriment del patiment

 

Al Centre GRAT, l'àrea de psiquiatria està coordinada per la Dra. Elisabet Calamardo, psiquiatra i psicoterapeuta. 

 

Per si vols saber més...

Què és la psiquiatria?

La psiquiatria (del grec psiqué, ànima, i iatréia, curació) és la branca de la medicina dedicada a l'estudi dels trastorns mentals amb l'objectiu de prevenir, avaluar, diagnosticar, tractar i rehabilitar a les persones amb trastorns mentals i assegurar l'autonomia i l'adaptació de l'individu a les condicions de la seva existència.

La medicina es val del coneixement adquirit en el seu àmbit científic aplicant-lo a l'alleugeriment del patiment mental associat amb els trastorns de la salut mental. La psiquiatria no només adopta un model mèdic per afrontar els trastorns mentals  sinó que també té en compte factors biològics, psicològics, socioculturals i antropològics. El seu objectiu és l'estudi de la malaltia mental, els efectes bioquímics i ambientals sobre la dinàmica del comportament i com interaccionen en la persona per enfrontar-se al món.