Formació Online en Psicoteràpia:

Visualitzacions Hipnòniques en Psicoteràpia: Creació i aplicació en Adults, Adolescents i Nens

Curs pràctic online per a psicòlegs i professionals de la salut:
Aprén a crear y aplicar, pas a pas, visualitzacions hipnòtiques per facilitar el canvi en el treball amb adults, adolescents i nens a psicoteràpia.

Les visualitzacions i imaginacions guiades són eines terapèutiques destacables en la psicoteràpia que permeten resoldre conflictes d’una forma indirecta, evitant les resistències conscients. Però no sempre aprofitem aquest potent recurs perquè no coneixem la manera idònia de realitzar-les per a que tinguin l’impacte que necessitem sobre els nostres clients.

Aquest curs ofereix coneixements concrets sobre com utilitzar els recursos de la hipnosi a l’hora de crear visualitzacions adaptades a les necessitats de les persones que tenim a teràpia.

L’objectiu és que els assistents adquireixin les eines necessàries per crear visualitzacions i posar-les en pràctica a la consulta.

L’enfocament del curs és de caire pràctic, tant per l’aportació de coneixements concrets i útils pel terapeuta, com per la possibilitat de crear una visualització pròpia i rebre feedback personalitzat sobre la mateixa.

Programa del curs

BLOC 1

Bases per a construir una visualització

 • Breu introducció a la hipnosi.
 • Com detectar els canals sensorials.
 • Com generar un llenguatge hipnòtic.
 • Guió de com estructurar la visualització.
 • Induccions: preparar al client per a poder rebre la visualització.
 • Detecció de senyals hipnòtiques.
 • Utilitats.

BLOC 2

Recursos per a construir una visualització adaptada a la persona

 • Preguntes per a extreure material útil per a treballar amb el client.
 • Clients complicats.
 • Utilització de contes.
 • Visionat d’exemples pràctics.

BLOC 3

Treball pràctic

 • Creació d’un guió per a una visualització.
 • Feedback personalitzat sobre la visualització creada.

Opinions d’alumnes:

“El professor ha explicat tot molt bé i molt proper.

“Un punt fort que m’ha agradat és que ha posat exemples a través de vídeos.”

“La interacción con el profesor, que sea un grupo pequeño, atención individualizada, análisis de casos clínicos reales.”

“Claredat, proximitat del professor, interactivitat.”

“Molt ben explicat amb molt domini de la matèria.”

“Explicación muy clara. Conceptos claros para ponerlos en práctica.”

“Si se hiciera un segundo curso me gustaría que fuera más largo. Gracias por todo, me ha encantado.”

“El domini del tema de l’Albert, la vessant pràctica. La claredat de les explicacions, la practicitat, teoria la justa i necessària. Molt ben explicat.”

Dades del curs.

CURS DIRIGIT A: professionals de l'àmbit de la salut

DATES I HORARI: dimecres 2 i 16 de febrer del 2022 de 9:00 a 14:00

MITJÀ: GOOGLE MEET

Formació a càrrec d’Albert Roig Tor

Psicòleg General Sanitari expert en psicoteràpia i hipnosi clínica. Investigador en projectes científics sobre l’aplicació de la hipnosi clínica en trastorns conversius, ha realitzat tractament a persones amb aquest trastorn en diversos hospitals com l’Hospital Sant Pau, el Centre Mèdic Teknon i la Creu Blanca. Ha estat convidat com a ponent al Congrés d’Hipnosi Clínica de la Societat Italiana d’Hipnosi, col·labora impartint seminaris sobre hipnosi clínica en el marc del Postgrau en Hipnosi Clínica de la Universitat de Barcelona, és docent de cursos sobre tècniques hipnòtiques aplicades a la psicoteràpia en el Centre GRAT i supervisa casos o sessions d’hipnosi a professionals sanitaris que treballen amb aquesta eina.

CONÉIXER MÉS
 • Psicòleg General Sanitari acreditat pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
 • Llicenciat en Psicologia. Universitat de Barcelona.
 • Postgrau en Hipnosi Clínica. Universitat de Barcelona, Facultat de Psicologia.
 • Màster en Teràpia Cognitiu Social. Teràpia individual, familiar i de parella. Universitat de Barcelona.
 • Psicoteràpia adults, joves i adolescents
 • Especialista en teràpia individual i familiar
 • Especialista hipnosi clínica
 • Especialista en tabaquisme
 • Especialista en fòbies: por a volar, a conduir, a animals i altres pors irracionals
 • Especialista en trastorns de l’estat de l’ànim, trastorns d’ansietat, trastorns de somatització
 • Especialista en estratègies en comunicació i habilitats socials
 • Especialista en trastorns conversius i somatomorfs
 • Consultor extern de l’Equip Psiquiàtric de l’Hospital de Barcelona
 • Psicòleg expert en hipnosi clínica a la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment adscrita al Centre Mèdic Teknon
 • Investigador en projectes d’investigació científica sobre l’eficàcia de la hipnosi en trastorns conversius
 • Docent de seminaris sobre Hipnosi dintre del Postgrau en Hipnosi Clínica la Universitat de Barcelona
Publicacions:
 • L’avaluació de l’estrès i del trauma: Presentació de la versió espanyola de l’escala de trauma acumulatiu (CTS). Pàgs. 89 – 104 de la Revista de Psicoteràpia / Vol. XX – Nº 80.
 • La Histèria a la medicina del S. XXI. Quaderns de Psicosomàtica i Psiquiatria d’Enllaç Nº40 Mes: Abril/Maig/Juny 2013.

Inscripcions:

Per tal de garantir el format pràctic del curs es treballarà amb un grup reduït, pel que les places són limitades i es reservaran per ordre d’inscripció.

Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.