com-afecten-notes-autoestima-alumnes-suspendre-fracas-escolar

COM AFECTEN LES NOTES A L’AUTOESTIMA DELS NOSTRES FILLS?

Autoestima acadèmica i fracàs escolar

En el nostre sistema educatiu actual s’avaluen els coneixements bàsicament a través dels resultats numèrics obtinguts. Fonamentalment, dels exàmens que els alumnes realitzen. En aquests s’hi posen en joc molts factors. Però la nota és la que és, o suspès o aprovat. Sembla molt fàcil, llegeixes l’enunciat, penses i, si has estudiat, respons correctament. Si no, intentes  escriure alguna cosa que recordes haver escoltat a classe. Però no ho és tant, de senzill.

Entren en joc moltes coses, com ara la comprensió, la memòria, el redactat, l’ortografia, l’atenció, l’estat d’ànim i podríem trobar-ne moltes altres. Hi ha tantes maneres de fer, estudiar i afrontar-se a un examen com alumnes tenim a l’aula. Amb això vull dir que darrere d’un suspès hi ha molts matisos que no reflecteixen el simple aprovat o suspès que reben els alumnes.

Com afecten les notes als alumnes?

autoestima-escolar-suspender

Què pensen dels seus resultats els alumnes? Com els afecta? No ho sabem i ho hauríem de preguntar a cadascun d’ells. El que sí que tinc clar és que aquell alumne que reiteradament rep insuficients, no deu estar massa convençut de les  seves capacitats, tot i que no ho demostri.

L’autoestima acadèmica és un factor clau en els processos d’aprenentatge i a vegades, no és fàcil de detectar i sovint no hi parem prou atenció.

Repercussions de les males notes en l’autoestima

La baixa autoestima acadèmica pot tenir moltes repercussions i està al darrere de molts fracassos escolars. Com són un alumne desmotivat, un alumne que no escolta a classe i que, fins i tot, l’entorpeix, aquell que tot i les reiterades ajudes que rep (familiars, extraescolars, dels professors) no aprova, etc.

Què podem fer per evitar la baixa autoestima acadèmica?

Què podem fer per millorar-ho? No hi ha un decàleg miracle que, aplicant-lo, solucioni l’autoestima de l’alumne. Cada persona és un món. Tenir en compte, però, com l’alumne s’enfronta a les tasques, com es percep a ell mateix com a estudiant, i quines emocions sent al respecte, és un primer pas, i molt important.

Què podem fer com a pares/mares?

  • Reforçar sempre i de forma freqüent les coses que realitza correctament. Per petites que siguin, l’ajudarà a sentir-se més valorat com a alumne i motivat per seguir millorant. Pensem-hi bé: deures apuntats a l’agenda, un exercici ben realitzat o el fet que ens expliqui què ha ensenyat avui el professor d’història, per exemple, serà senyal que ha estat escoltant, etc.autoestima-escolar-suspender1
  • Una altra de les coses que el poden ajudar en aquest sentit és potenciar allò que fa bé. Segur que hi ha matèries que li agraden més, o en què hi té més habilitat. Encara que aquestes no siguin les estipulades com les importants (com ara les llengües, matemàtiques o les ciències), no s’ha de menystenir que és bo en alguna cosa i així se li ha de transmetre.
  • Per últim, adaptar les matèries que li resulten més dificultoses a les seves necessitats i capacitats. L’’ajudarà a sentir-se més capaç de realitzar-les i de resoldre-les correctament. Segur que adaptant el que ell necessita (per exemple amb un examen oral, explicació de les preguntes, qüestionaris tipus test, etc.) li serà més fàcil poder-ho realitzar, i se sentirà més motivat per seguir treballant i esforçant-s’hi. D’aquesta manera evitem que es desmotivi i es rendeixi.
  • No ens ha de fer por adaptar els materials, els exàmens o els exercicis que realitza. Està en ple procés d’aprenentatge i, si amb aquestes petites adaptacions a les seves capacitats aconseguim un alumne motivat, amb ganes d’aprendre, de realitzar els exercicis i aprovar els exàmens, això el permetrà seguir avançant i aprenent.

Les emocions i l’autoestima són factors que ens acompanyen en el fet de ser éssers humans, tan adults com infants. No s’han de menystenir doncs, aquestes en els processos més vitals dels nostres petits o adolescents com és, per exemple, en l’aprenentatge.

Maria Costa Bosch

Psicòloga Especialista en Aprenentatges

Col. 17280

Sense comentaris

Deixa el teu comentari