La sexualitat és una experiència que segons com la vivim ens podem sentir mals companys/es sexuals o sentir que “tenim un problema sexual” que no sabem com resoldre. Això genera sentiments de frustració i malestar que tenen un impacte directe en la relació de parella i en la pròpia vivència personal. Molts cops per no decepcionar l’altra persona, pensar que no és lo normal o bé per complaure no s’expressen ni se’ls hi dona un espai, el que acaba agreujant el problema.   Origen dels problemes sexuals Moltes d’aquestes dificultats sexuals venen marcades i condicionades pels estereotips de gènere que hem après des de...